Kristen Sarah Biehl

Araştırma Ağırlıklı Öğretim Üyesi

Kristen Sarah Biehl Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’ne (SU Gender) bağlı araştırma ağırlıklı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini Sosyal Antropoloji ve Kalkınma Çalışmaları alanında SOAS Londra Üniversite’sinden (2005), yüksek lisansını Sosyoloji alanında Boğaziçi Üniversitesi’nden (2008), doktorasını da Sosyal Antropoloji alanında Oxford Üniversite’sinde (2018) tamamladı. 2006 yılından itibaren hem akademik hem profesyonel olarak Türkiye’ye göçleri konu edinen araştırmalar yapmaktadır. Başlıca araştırma ilgi alanları uluslararası göçlerden kaynaklı kentsel değişimlerin ve farklılıklarla bir arada yaşama süreçlerinin etnografik incelemesi, iltica, entegrasyon ve sosyal uyum program ve politikalarının yönetişim açısından analizi, ve göçün toplumsal cinsiyet perspektifinden incelemesi yer almaktadır. Son yıllarda toplumsal cinsiyet, ekoloji mücadelesi ve iklim krizi kesişimine dair de araştırma ve çalışmalar yapmaya başlamıştır. Güncel araştırması Türkiye'de göç ve çevre alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyete dair yaklaşımlarını mercek altına almaktadır.