Kristen Sarah Biehl

Kristen Sarah Biehl 2021’den bu yana Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Araştırma ve Uygulama ağırlıklı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2018-2021 yılları arasında da Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi SU Gender’a bağlı araştırmacı olarak görev almıştır. Lisans eğitimini Sosyal Antropoloji ve Kalkınma Çalışmaları alanında SOAS Londra Üniversite’sinde (2005), yüksek lisansını Sosyoloji alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde (2008), doktorasını da Sosyal Antropoloji alanında Oxford Üniversite’sinde tamamladı. 2006 yılından bu yana hem akademik hem profesyonel olarak Türkiye’ye göçleri konu edinen araştırmalar yapmaya devam etmekte; uluslararası, ulusal ve yerel pek çok kamu kurumu, sivil toplum örgütü ve farklı göçmen/mülteci grupları ile yakın çalışmalar yürütmektedir. Başlıca araştırma ilgi alanları arasında uluslararası göçlerden kaynaklı kentsel değişimlerin etnografik incelemesi, göç ve iltica politikalarının yönetişim açısından analizi ve göçün toplumsal cinsiyet boyutlarının incelenmesi yer almakta, bu konularla ilgili uluslararası akademik dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Son yıllarda toplumsal cinsiyet, ekoloji mücadelesi ve iklim krizi kesişimine dair de araştırma ve çalışmalar yapmaya başlamıştır. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen birçok araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almaktadır.