Şirin Tekeli Araştırma Ödülü

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2018 Sonuçları
1980’lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2018'in sonuçları belli olmuştur. Birbirinden değerli araştırma önerilerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Fotoğraflar
Ödül Sahipleri ve Sunum Yapanlar:

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Merve Kutuk-Kuriş, “Yeni Muhafazakarlık ve Evliliğin Ritüel Ekonomisi Kıskacında Türkiye'de Gelin Olmak”

Petek Onur, “Yeni Osmanlı Kına Geceleri ve Saray Nostaljisi İçinde Kadınlar”

Caner Hazar, “Türkiye LGBTİ+ Hareketi'nin Söylem ve Pratiklerinin Ulusaşırı Feminist Analizi”

ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

Nazife Koşukoğlu, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Şiddeti Rejiminin Dönüşümü”

Cemile Gizem Dinçer, “Kontrolün ve Direnişin Mekânı Olarak Uydu Kentler: Türkiye’de Mülteci Kadın Deneyimleri”

Bermal Küçük, “Günümüz Türkiye’sinde Feminist Politikanın Dönüşümü”

Rüya Telli, “Neokaisareia’da Kadın Belleği: Hatırlama, Anlatı, Tarihin İnşası”

Burcu Bakö, “2000 Sonrası İstanbul’da Toplumsal Cinsiyet ve Kentsel Gerilim: Kadın Yönetmenlerin Kent Filmleri Üzerinden Kentsel Analiz”

Cansu Tekin, “Fındığın Ekonomi Politiğinde Kadın: 2000’li Yıllarda Tarımda Patriarkal Dönüşüm”

Elifcan Çelebi, “Türkiye'de Emek Piyasası Politikalarını Şekillendiren Toplumsal Cinsiyet Eksenli Çıkarlar ve Fikirler”