Şirin Tekeli Araştırma Ödülü

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü

  

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2019 

Demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapmış olan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktır. Gönderilen araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirilir. 2019 Seçici Kurulu Yeşim Arat, Fatmagül Berktay, Sibel Irzık, Deniz Kandiyoti ve Ayşe Öncü’den oluşacaktır.

 Başvuru Koşulları:

• Başvurular elektronik olarak sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir.

• Önerilecek olan araştırma konusu Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı ve özgün olmalıdır.

• Başvurunun dili Türkçe olmalıdır.

• Araştırma önerisinde araştırmanın içeriği ve önemi, teorik çerçevesi, kullanılacak metodolojiile var olan akademik yazına katkısı açıkça tartışılmalıdır.

• Araştırma önerisi başlık, dipnotlar ve kaynakça hariç (12 punto ve çift satır aralıklı) 10 sayfayı aşmamalı; dipnotlar ve kaynakça sayfa altına değil başvuru sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalıdır. 

• Araştırma önerisine ek olarak 500 kelimelik bir özet ve başvuru sahibinin özgeçmişi ayrıca sunulmalıdır. Özgeçmişte başvuru sahibinin adı, soyadı, (varsa) kurumu, telefon, yazışma ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri ile (varsa) sunulan araştırmaya başka kaynaklardan alınmış olan destek ve ödüller açıkça belirtilmelidir. Ayrıntılı bütçe dökümüne ihtiyaç yoktur. 

• Ödül ortak araştırma projelerine açıktır; ancak bir araştırmacı tek bir (bireysel veya ortak) araştırma önerisiyle başvurabilir. Birden fazla araştırmacı içeren bir proje ile başvuran kişi, diğer araştırmacı(lar)dan başvurunun uygunluğuna dair yazı almalıdır.

• Öneri, özet ve özgeçmiş ayrı Word dosyaları olarak gönderilmelidir.

• Başvuruyu destekleyecek iki adet referans mektubu, son başvuru tarihinden önce referansı yazan kişiler tarafından e-posta ile sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine başvuru sahibinin ismi açıkça belirtilerek iletilmelidir.

• Geçmiş yıllarda başvuru yapmış olanlar, ödül veya teşvik ödülü almadıkları takdirde tekrar başvurabilirler. Ödül almış kişiler tekrar başvuramazlar.

• Ödülün verilmesinden bir yıl sonra düzenlenecek çalıştayda ödül alan araştırmacılardan projelerinin çıktılarına dair sunum yapmaları beklenecektir. 

• Son başvuru tarihi 11 Ekim 2019’dur. Sonuçlar Aralık 2019’da düzenlenecek çalıştayda duyurulacaktır. 

Şirin Tekeli Hakkında:

Haziran 2017’de aramızdan ayrılan Şirin Tekeli, arkasında çok zengin bir miras bıraktı. 1978 yılında alanında bir ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nde yazdığı doçentlik tezi Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat(İletişim, 1982) ve Türkiye’de feminist kadın çalışmalarının ilk disiplinlerarası derlemelerinden olan 80'ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (İletişim, 1990) kitaplarının yanı sıra, 1980’lerin başında Somut gazetesinde yazdığı ilk feminist yazılar, Fransızca ve İngilizce’den çevirdiği 20’den fazla kadın ve demokrasi odaklı kitap ve uluslararası akademik dergi ve derlemelere yazdığı makalelerle Şirin Tekeli, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının Türkiye’de ve Türkçe’de kurulmasına ve yerleşmesine öncülük etti.

Şirin Tekeli aynı zamanda sivil toplumun, feminist hareketin ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kurumsallaşması ve güçlenmesi yolunda atılan pek çok adımın öncüsü ve itici gücü oldu. 1985-1990 arasında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) uygulanmasını talep eden dilekçe kampanyası, Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü, Kâriye Şenliği, Mor İğne Kampanyası ve Medeni Kanun reform çalışmalarında aktif rol oynadı. 1986’da İnsan Hakları Derneği’nin, 1989’da İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 1993’te Türkiye Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin, 1997’de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER) ve Winpeace – Türkve Yunan Kadınları Barış Girişimi’nin kurucuları arasında yer aldı.

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2018 Sonuçları
1980’lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2018'in sonuçları belli olmuştur. Birbirinden değerli araştırma önerilerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Fotoğraflar
Ödül Sahipleri ve Sunum Yapanlar:

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Merve Kutuk-Kuriş, “Yeni Muhafazakarlık ve Evliliğin Ritüel Ekonomisi Kıskacında Türkiye'de Gelin Olmak”

Petek Onur, “Yeni Osmanlı Kına Geceleri ve Saray Nostaljisi İçinde Kadınlar”

Caner Hazar, “Türkiye LGBTİ+ Hareketi'nin Söylem ve Pratiklerinin Ulusaşırı Feminist Analizi”

ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

Nazife Koşukoğlu, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Şiddeti Rejiminin Dönüşümü”

Cemile Gizem Dinçer, “Kontrolün ve Direnişin Mekânı Olarak Uydu Kentler: Türkiye’de Mülteci Kadın Deneyimleri”

Bermal Küçük, “Günümüz Türkiye’sinde Feminist Politikanın Dönüşümü”

Rüya Telli, “Neokaisareia’da Kadın Belleği: Hatırlama, Anlatı, Tarihin İnşası”

Burcu Bakö, “2000 Sonrası İstanbul’da Toplumsal Cinsiyet ve Kentsel Gerilim: Kadın Yönetmenlerin Kent Filmleri Üzerinden Kentsel Analiz”

Cansu Tekin, “Fındığın Ekonomi Politiğinde Kadın: 2000’li Yıllarda Tarımda Patriarkal Dönüşüm”

Elifcan Çelebi, “Türkiye'de Emek Piyasası Politikalarını Şekillendiren Toplumsal Cinsiyet Eksenli Çıkarlar ve Fikirler”