Ayfer Bartu Candan

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapan Ayfer Bartu Candan lisans derecesini 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Sosyoloji ve Psikoloji dallarında almış, yüksek lisans ve doktora derecelerini 1997 yılında sosyal antropoloji alanında Amerika Birleşik Devletleri’nde Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de tamamlamıştır. Türkiye’de Koç Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde  Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve Stanford Üniversitesilerinde ders vermiştir. Araştırma alanları şehir antropolojisi, siyaset antropolojisi, politik ekoloji, maddi kültür çalışmaları, göç ve toplumsal cinsiyet, sosyoloji ve antropoloji kuramı, mekan, iktidar ve toplumsal cinsiyet ilişkileri olarak sıralanabilir. İstanbul’da mekansal ve sosyal ayrışma, kapalı siteler, kentsel dönüşüm projeleri ve sosyal tabakalaşma konularında, Berlin’de Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün ilk yıllarında çalışmak üzere gitmiş olan kadınlarla göç, çalışma yaşamı ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine, Çatalhöyük’te arkeoloji ve kültürel miras siyaseti üzerine araştırma projeleri yürütmüştür. Geçmiş ve kültürel miras siyaseti konularında Avrupa Birliği projelerinde yer almış ve Dünya Bankası danışmanlığı yapmıştır. Yayınları arasında Cenk Özbay ile derlediği Yeni Istanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (2014, Metis Yayınları) and Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar (2018, Metis Yayınları) bulunmaktadır.