Women Empowerment in Humanitarian Action Working Group - Türkiye - Terms of Reference. UN women, 15 March 2023.

UN Women Response to the Earthquakes in Türkiye. UN Women, March 2023.

Hatay Samandağ Gözlemlerimize Dair Bilgi Notu. Kadın Dayanışma Vakfı, Mart 2023.

Deprem Bölgesindeki Kadın Girişimciler İhtiyaç Analizi. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi,    2023.

6 Şubat Depremleri Sonrasında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmalarında Son Durum. Kadın Dayanışma Vakfı, Mart 2023.                               

6 Şubat 2023 Depremleri: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısından Geleceğe Notlar. Yazar: Özgül Kapdan ve Gökçeçiçek Ayata. Katkıda bulunanlar: EŞİK Afet Gözlem Çalışma Grubu ve Özlem Altıok, Serpil Salaçin, Sevinç Ünal, Selen Lermioğlu, Hülya Gülbahar ve Sevgi Uçan Çubukçu, EŞİK Platformu, 2023.    

Göç ve Deprem – Durum Tespit Raporu. Deniz Sert, Didem Danış, Eda Sevinin, Göç Araştırmaları Derneği (GAR), 2023.

Mechanisms for Combatting Violence against Women in the Earthquake Zone. Purple Roof Women's Shelter, 2023.

Depremden Etkilenen Bölgede Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2023.                                                                            

Toplumsal cinsiyet açısından ayrıştırılmış afet etkileri. Maria Caterina Ciampi, Fiona Gell, Lou Lasap, Edward Turvill, Çeviri: Gül Yalçın, Ebru İnal, Nüket Paksoy Erbaydar, Edip Kaya, Eşit Adımlar, 2023.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan Depremleri Ön Gözlem Raporu, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği. Eşit Haklar için İzleme Derneği, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Ortak Platformu, Etkiniz AB programı, 2023.  

Deprem Bölgelerinden Ankara'ya Gelenler İçin Destek Hizmetleri Rehberi. Kadın Koalisyonu, 21.02.2023 (Son güncellenme).

Rapid Gender Analysis Policy Brief: Türkiye & Northwest Syria Earthquake Response. CARE International, 13 Feb 2023.

Who Takes the Hit? Gender Differences in Employment Outcomes after Disasters. Po Yin Wong, Pacific Economic Review, 2022.

Afetlerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Perspektifi ile Çıkarılması Gereken Dersler (Haiti ve Japonya Depremi Örneği). Fatma Gündüz, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2022.

Building Back Better, Gender Equality, and Feminist Dilemmas. Sohela Nazneen and Susana Araujo, IDS Bulletin, 2021.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Riski Yönetimi ve İklim Değişikliğiyle Mücadele, Bige Açımuz, KOÇKAM, 2021. 

Afet Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Doğal Afetlerde Cinsiyete Dayalı Zarar Görebilirlik Farkı, Ece Ünür, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021.

Disaster Risk Reduction Education: Tensions and Connections with Sustainable Development Goals. Valeria M. Cabello, Karina D. Véliz, Ana M. Moncada-Arce, María Irarrázaval García-Huidobro, and Felipe Juillerat, Sustainability, 2021.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Risk Yönetimi, Nilgün Okay, İpek İlkkaracan, Dirençlilik Dergisi, 2018.

Afet ve Kalkınma İlişkisinde Kadın, Füsun Çelebi Boz, Hayriye Şengün, The Journal of Academic Social Science Studies, 2017.

Afet ve Acil Durumlarda Kadın Çalıştayı Sonuç Kitabı, Filiz Ayla, Su Mine Caniklioğlu, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2016.

2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın toplumsal cinsiyet bakış açısı ile incelenmesi, Ebru İnal, Nüket Paksoy Erbaydar 2016, Fe Dergi: Feminist Eleştiri Cilt 8, Sayı 1.

Afetlerde Kadın Sağlığına Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı, Bengisu Koç, Elif Şahin, Ayşe Ece Şener, Özgün Yıldız, Berrin Yüksel (Danışman: Dr. Nihal Bilgili Aykut), Başkent Üniversitesi.

Do Natural Disasters Decrease the Gender Gap in Schooling?, Yoshito Takasaki, World Development, 2017.

Engendering Development and Disasters, Sarah Bradshaw, 2015.  

Gender, Development and Disasters, Sarah Bradshaw, Edward Elgar Pub., 2014.

Gender-Sensitive Post-Disaster Assessments. World Ban, East Asia and the Pacific Region Sustainable Development, 2012.

The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981-2002, Eric Neumayera and Thomas Plümperb, 2007, Annals of the American Association of Geographers 9 (3).

Women and Girls in Disasters, CDP.