Dünyayı gezen bir aktivist, fotoğrafçı ve akademisyen olan Diana Blok; 30. Yılını tamamladığı fotoğraf serüvenini, deneyimlerini Sabancı Üniversitesi’nde paylaştı. Diana Blok 30 yıl boyunca çekti¤i fotoğraflardan örnekler göstererek, kişisel dönüşümlerini ve bu dönüşümlerin nasıl sanatına yansıdı¤ını katılımcılara anlattı. 2010 yılında gerçekletirdi¤i saha çalışması sonucunda Türkiye’deki eşcinsel kadınların/erkeklerin, transeksüellerin hikayelerini ve portrelerini sundu¤u yeni kitabı “See Through Us” ı katılımcılara tanıttı, kitabı hazırlama sürecinde Türkiye’de edindi¤i deneyimlerden bahsetti.

2010