Türkiye'de toplumsal cinsiyet odaklı çalışmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla SU Gender olarak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına bu yıl on üçüncü kez düzenlediğimiz makale ödüllerine 2022 yılında layık görülen makaleler, 24 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen konferansta açıklandı. Tüm katılımcıları tebrik ederiz. 

Birinci
Nur Sinem Kourou, “AKP’de Kadınların Siyaseti: Parti Kadın Kolları Örneği”

İkinci
Merve Çopuroğlu, “Toplumsal Baskıların ve Egemen Söylemlerin Odağındaki Cinsellik: Adalet Ağaoğlu’nun Ruh Üşümesi Romanı Örneği”

Üçüncü
Aslı Aygüneş, Zeynep Özge Iğdır, “Türkiye’de Kadın Haklarının Araçsallaştırılmasının İzini Sürmek: 2002-2018 Yılları Arasında Yasama
Davranışı ve Kanunlaşma”

Teşekkür/ Sunum
Simla Sunay, “Modüler Kadın Hareketi”

Dicle K. 22 Konferns