Sabancı Üniversitesi’nin de bileşenlerinden olduğu, 2023 Ocak ayına kadar devam edecek olan 4 yıllık AB UFUK 2020 GEARING Roles Projesinin son konferansı 18 Ekim’de Brüksel’de yapıldı. “Kurumsal Değişime Doğru Yolculuk: Akademideki Toplumsal Cinsiyet Rollerini Değiştirmek” temasıyla gerçekleşen konferansın açılış konuşmalarını Ljubljana Üniversitesi Sosyoloji Bölümü eski dekanı Profesör Dr. Roman Kuhar ve University College London öğretim üyesi Profesör Dr. Victoria Showunmi yaptı. Kuhar, son dönemde tüm dünyada yükselişe geçen toplumsal cinsiyet karşıtı hareketin sebepleri, Showunmi de toplumsal cinsiyet analizinde kesişimsel yaklaşımın önemi üzerine konuştu.

Toplumsal Cinsiyet Eylem Planlarının (CEP) değerlendirildiği ilk panelde, Ayşe Gül Altınay Sabancı Üniversitesi’nde 100’den fazla katılımcının katkılarıyla geliştirilen Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın oluşturulma ve hayata geçirilme sürecinde birlikte yaratma ve dayanışmanın gücüyle zorlukların üzerinden gelindiğini vurguladı; bu plan çerçevesinde yaratılan Gender Equality Officer / Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu (İK, Zeynep Çetrez) ve Gender in Research Contact Point / Araştırmada Toplumsal Cinsiyet İrtibat Kişisi (SUATT, Gökçin Ardakoç) pozisyonlarının önemine dikkat çekti. Proje süresince yapılan Wikipedia Maratonu gibi yaratıcı uygulamalar ve Sabancı Üniversitesi öğrencilerinden Ege Atacan Doğan önderliğinde Cins Kulüp ile birlikte geliştirilen Cinspedia etkinliğinden de bahsetti.

CEP’lerin sürdürülebilirliğine odaklanılan ikinci panelde, Avrupa Birliği seviyesinde politika yapıcılara proje sonuçlarının ulaştırılmasının, kaynaklara erişim için karar vericilerle işbirliği yapmanın ve proje sonlandıktan sonra kurumlarda oluşturulan mekanizmaları yürütecek yapıların oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Konferans sonunda projenin bir yarışmasında yazdığı makaleyle dereceye giren Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programı mezunu Beste İrem Köse’nin de ödül aldığı bir ödül töreni gerçekleşti.