SU Gender tarafından 2019’dan bu yana yürütülen Avrupa Birliği Ufuk 2020 GEARING-Roles projesi kapsamında 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde Cinsiyet Eşitliği Eylem Planlarının Kurumsallaşması ve Sürdürülebilirliği Çalıştayı düzenlendi.

Minerva Han’da gerçekleştirilen Çalıştaya,  Sabancı Üniversitesi’nin yanı sıra Oxford Brookes Üniversitesi, Ljubljana Üniversitesi, Deusto Üniversitesi ve Yellow Window danışmanlık kurumundan akademisyenler ve üst düzey yöneticiler katıldı. İki günlük bu  çalıştay proje süresince düzenlenen Eşleştirme ve Karşılıklı Öğrenme Çalıştaylarından sonuncusuydu (Pairing Event).

“Cinsiyet Eşitliği Eylem Planlarının Kurumsallaşması ve Sürdürülebilirliği” başlığı altında düzenlenen çalıştaya, Sabancı Üniversitesi’nden SUATT (Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü) Direktörü Talat Durgut ve SUATT SSBF YBF Proje Partnerleri Yöneticisi ve Araştırmada Toplumsal Cinsiyet İrtibat Kişisi Gökçin Ardakoç, Temel Geliştirme Direktörü Emre Erol, SU Gender Direktörü Hülya Adak, Sabancı Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Zeynep Çetrez, Proje Yönetim Ofisi’nden Kıdemli Proje Uzmanı Bahar Emre, SU Gender Koordinatörü Begüm Acar ve merkez asistanı Berfin Çiçek, GEARING Roles proje yürütücüleri Ayşe Gül Altınay ve Zeynep Gülru Göker ile proje uzmanı İlayda Ece Ova katıldılar.

Toplantının uluslararası katılımcıları arasında ise Oxford Brookes Üniversitesi’nden Chief People Officer (İnsan Kaynakları Direktörü) Sarah Thonemann ile akademisyenler Jill Childs, Anne Laure Humbert ve Heather Griffiths; Ljubljana Üniversitesi’nden Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Mojca Schlamberger Brezar ve Dekan Yardımcısı Mojca Smolej ile akademisyen Jasna Podreka, Deusto Üniversitesi’nden akademisyenler Maria López Belloso, Ainhoa Izaguirre Choperena ve Fernanda Campanini, Yellow Window Direktörleri Alain Denis ve Lut Mergaert yer aldı.

Etkinliğin ilk oturumunda, katılımcılar kendi üniversitelerinde “Araştırma Alanında Toplumsal Cinsiyetin Kurumsallaştırması” konusu çerçevesinde yaptıklarını aktardılar ve kurumsallaşma yolunda atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Yellow Window’dan Lut Mergaert’in Avrupa Birliği araştırma politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsallaşması yönünde yeni düzenlemeleri aktardığı sunumunun ardından, Sabancı Üniversitesi’nden Talat Durgut ve Gökçin Ardakoç üniversitede bu alanda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri sundular.

Çalıştayın ikinci oturumunda eşleştirme ve karşılıklı öğrenmeye dahil olan üniversitelerde cinsiyet eşitliğinin kurumsallaşması yönünde yapılan çalışmalar arasından ilham kaynağı olarak görülen örnekler paylaşıldı. Oturumda, Sabancı Üniversitesi’nden Emre Erol, Temel Geliştirme Direktörlüğü kapsamında geliştirip uyguladıkları öğretim üyelerinin müfredatın öz değerlendirmesini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yaptıkları modeli anlattı ve Sabancı Üniversitesi’nin en gelişmiş durumda olduğu hedefin, beş numaralı toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi olduğunu vurguladı. Aynı oturumda Hülya Adak, SU Gender bünyesinde yapılan çalışmaların üniversitede cinsiyet eşitliği çalışmalarına ivme kazandırıcı etkisinden, üniversite ve üniversite dışında dönüştürücü rolünden bahsetti.

Çalıştayın ikinci gününde kardeş Ufuk 2020 projeleri kapsamında cinsiyet eşitliği eylem planlarının sürdürülebilirliğini somut olarak değerlendirmeyi sağlayan göstergelerin oluşturulduğu Impact Drivers Model, Yellow Window’dan Lut Mergaert tarafından sunuldu. Ardından her üniversiteden katılımcıların kendi içlerinde gruplar oluşturduğu ve göstergeler çerçevesinde kurumlarındaki çalışmaları öz değerlendirmeye tâbi tuttuğu bir pilot çalışma yürütüldü. Bu çalışmada yapılan değerlendirmeler arasında;Üniversitedeki tüm kurumsal süreç ve belgelerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’yla uyumlu hale getirilmesinin önceliklendirilmesi, üniversitenin stratejik hedeflerinin Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı ile uyumlu olarak tasarlanması,  üniversite çalışanlarına yönelik cinsiyet eşitliği eğitimlerinin hızlandırılması ve tüm araştırma süreçlerinin cinsiyet eşitliği bağlamında değerlendirilmesi yer aldı.

İki gün boyunca süren tartışma ve paylaşımları, Beyoğlu ve Kadıköy’de gerçekleşen Cins Adımlar yürüyüşleri takip etti.

Farklı kurumların birbirinden öğrenmesini  sağlayan Eşleştirme ve Karşılıklı Öğrenme Etkinlikleri Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları geliştirmek amacıyla 2019’dan bu yana yürütülen GEARING Roles projesinin en önemli katılımcı faaliyetlerinden  birini oluşturuyor. Cinsiyet Eşitliği Eylem planları 2022 yılı itibariyle Avrupa Birliği araştırma fonlarına yapılacak başvurular için ön koşul niteliğinde değerlendiriliyor, Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları olmayan üniversitelerden başvuru kabul edilmiyor. Sabancı Üniversitesi’nde bir cinsiyet eşitliği eylem planı hazırlanması ve 2021 yılında uygulamaya girmesini mümkün kılan  GEARING-Roles projesi Ekim 2022’de Brüksel’de yapılacak bir kapanış etkinliğinin ardından son bulacak. Projenin son yılının hedefleri arasında, cinsiyet eşitliğine yönelik bugüne kadar yürütülen çalışmaların kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsal adımlar atılması yer alıyor.

 

Kaynak: gazeteSU