Merkez asistanlarından  Aslı  Aygüneş  ve  Oğuz Can  Ok’un Girişimleriyle  düzenlenen  Toplumsal  Cinsiyet  Çalışmaları  Lisansüstü  Çalışma  Grubu  ikinci  toplantısını 8 Şubat’ta  Minerva  Palas’ta  gerçekleştirdi.  “Metodolojide  Karşılaşılan  Zorluklar,  Çözümler  ve  Dayanışma  Yöntemleri”  gündemiyle  düzenlenen  toplantıda  araştırma  metodolojileri,  araştırmacının  sahadaki  rolü  ve  akademik üretimde  yaşadığı  sorunlar  üzerine  ko nuşuldu.  Gündeme  gelen konulardan  biri  de  toplumsal  cinsiyet  çalışmaları  alanındaki  küresel  alanyazınında  kullanılan  terimlerin  Türkçe’ye  kazandırılması sürecinde  yaşanan  sorunlar  oldu.  Çalışma grubunun  akademik üretim  süreçlerinin  tartışılacağı  üçüncü  top lantısı  Mart  ayında yine  Minerva  Palas’ta  gerçekleşecek.

 

tc