Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 8’inci Kez Veriliyor

Demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapmış olan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacı, akademisyen ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması ve paylaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktır. Gönderilen araştırma önerileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu bir seçici kurul tarafından araştırmanın özgün değeri, amaç ve hedefleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları alanına katkısı, yöntemi ve akademik yazın ve etik kurallarına uygunluğu kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

Bu yıl için belirlenen 100.000 TL ödül miktarı ile seçici kurul tarafından ödüle layık görülen bir araştırma desteklenecektir. Ödül almayan ancak teşviğe değer görülen araştırma önerilerinin sahiplerine (konferans ve atölye katılımı gibi) çeşitli akademik destek imkanları sunulması söz konusudur. 

 Başvuru Koşulları:

 • Başvurular elektronik olarak sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir.
 • Öneri, Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı özgün bir araştırma olmalıdır.
 • Ödül henüz gerçekleştirilmemiş araştırmalara verilmektedir; tamamlanmış araştırmalar ödül kapsamında değerlendirilmez. 
 • Başvurunun dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Araştırma önerisinde araştırmanın içeriği ve önemi, ulusal ve uluslararası akademik literatüre katkısı, kuramsal çerçevesi ile kullanılacak metodoloji açık ve kapsamlı bir şekilde sunulmalıdır. 
 • Ödül ortak araştırma projelerine açıktır; ancak bir araştırmacı tek bir (bireysel veya ortak) araştırma önerisiyle başvurabilir. Birden fazla araştırmacı içeren bir proje ile başvuran kişi, diğer araştırmacı(lar)dan başvurunun uygunluğuna dair yazı almalıdır.
 • Geçmiş yıllarda başvuru yapmış olanlar, ödül veya teşvik ödülü almadıkları takdirde tekrar başvurabilirler. Ödül almış kişiler tekrar başvuramazlar.
 • Son başvuru tarihi 6 Eylül 2024tür. Sonuçlar Aralık 2024’te SU Gender tarafından düzenlenecek konferansta duyurulacaktır. 
 • Ödül sahibinin bir yıl sonraki konferansta araştırmanın çıktılarını sunması beklenmektedir.

Başvuru Belgeleri:

Değerlendirme süreci anonim olarak yürütüldüğü için öneri ve özet dosyaları, ad, soyad, kurum belirtilmeden kaydedilmeli ve gönderilmelidir. Başvuru 3 ayrı dosya (.doc veya .pdf) içermelidir:

 1. Araştırma önerisi: 12 punto ve çift satır aralıklı; ad, soyad, kurum içermeyen anonim dosya olarak sunulmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça hariç 10 sayfayı aşmamalı; dipnotlar ve kaynakça sayfa altına değil başvuru sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalıdır. 
 2. Başlıkve özet: En fazla 500 kelime; ad, soyad, kurum içermeyen anonim dosya olarak sunulmalıdır.

Özgeçmiş: Eğitim geçmişi ve yayınları da içerecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenen özgeçmişte başvuru sahibinin ad, soyad, (varsa) kurumu, telefon, yazışma ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri ile (varsa) sunulan araştırmaya başka kaynaklardan alınmış olan destek ve ödüller açıkça belirtilmelidir.