Konferanslar

Akademisyenlerin, idari kadronun ve öğrencilerin katıldığı Açık Forum etkinliğinde, Sabancı Üniversitesi’nde yakın gelecekte yapılandırılması planlanan toplumsal cinsiyet eylem planı üzerine görü alıverişleri yapıldı. Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi’nden Alev Topuzoğlu; Viyana’da toplumsal cinsiyet eylem...

Daha fazlası için tıklayınız

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve öğrencilerin iş birliği ile 13-14 Mayıs 2011 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Konferansta; akademisyenlerin, aktivistlerin ve öğrencilerin hep birlikte farklı şiddet türleri üzerine...

Daha fazlası için tıklayınız

25 Kasım Kadına Yönelik şiddete Karı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’ndan Aşye Yüksel ve Olcay Özer; Sultanbeyli Adile Mahallesi’ndeki kadınlarla bulutu. Kadına yönelik şiddetle mücadele üzerinden katılımcılarla...

Daha fazlası için tıklayınız

İlki Aralık 2010’da gerçekleştirilen ve akademik yıl içerisinde yinelenen Açık Forum etkinliklerinde, yılda yaklaşık 4 kere tüm üniversite mensuplarının öneri ve katılımlarıyla üniversitenin farklı alanlarında toplumsal cinsiyet tezahürleri tartışılması planlanmıştır. 22 Aralık 2010’da “Kampüs Hayatında Kadın ve Erkek Olmayı Konuşuyoruz” başlığı altında...

Daha fazlası için tıklayınız

Pages