Nazlı Türker

Dönüştürücü Aktivizm Program Koordinatörü | RESISTIRE Proje Sorumlusu

Nazlı Türker lisans derecesini 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi programında tamamladı. Öğrencilik yıllarından beri sivil alanda çeşitli çalışmalar yürütmekte, özellikle kültürel diplomasi, sivil toplum çalışmaları, toplumsal cinsiyet, LBGTIQ+ hakları ve iyi olma aktivizmi üzerine hak temelli savunuculuk faaliyetleri ve projelerde yer almaktadır. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nde (SU Gender), Dönüştürücü Aktivizm programının eş koordinasyonu yürütmekte, RESISTIRE (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme) isimli araştırma projesinde çalışmaktadır.