Aslı İkizoğlu Erensü

Aslı İkizoğlu Erensü, doktorasını Minnesota Üniversitesi Coğrafya bölümünde tamamladı. Şu anda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışıyor. Genel olarak hareketlilik rejimleri ve insani yardım siyasetiyle ilgileniyor. Özel olarak ise (i) bu ikisinin kesişiminde mültecilerin nasıl müdahale özneleri olarak kurulduğuna ve (ii) iltica deneyiminin Türkiye şehirlerinde yerelde nasıl üretildiğine bakıyor. Bu konular hakkında hem Türkçe hem de Citizenship Studies ve Journal of Refugee Studies gibi İngilizce dergilerde yayınları bulunmaktadır. Halihazırda devam eden araştırması kapsamında Türkiye'den son dönemde gerçekleşen göç dalgasında annelik idealleri ve pratiklerinin etkisinin izini sürmektedir.