Ayşe Kadıoğlu

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Ayşe Kadıoğlu 1998’den bu yana Sabancı Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında öğretim üyesidir. 2019-2020 akademik yılında Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2018-2020 arasında Harvard Üniversitesi, Kennedy School of Government, Carr Center for Human Rights Policy ile Harvard Üniversitesi, Minda de Gunzburg Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Sabancı Üniversitesi’nde Rektör Vekili (10/2016-1/2018), Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı (9/2013-10/2017) olarak görev yapmıştır. Sakıp Sabancı Müzesi, Eğitim Reformu Girişimi ve İstanbul Politikalar Merkezi/Stiftung Mercator Initiative Yönetim Kurulları üyeliği yapmıştır. 2004’den bu yana Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Orta Doğu Hukuk Çalışmaları Semineri üyesidir. Free Speech Debate isimli 13 dilde yayın yapan online sitenin danışmanları arasındadır. Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği (2011-2015) yapmıştır. 2005 ve 2010 yıllarında Oxford Üniversitesi, St Antony’s College bünyesinde konuk öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Zeit Stiftung, Bucerius Göç Çalışmaları Doktora Programı Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır (2010-2013). Avrupa Konseyi Danışma Grubu üyeliği yapmış ve 2011’de yayınlanan Birlikte Yaşamak: 21. Yüzyılda Avrupa’da Çeşitlilik ve Özgürlüğü Birleştirmek başlıklı raporun yazarları arasında yer almıştır. Doktora derecesini (1990) Siyaset Bilimi alanında Boston Üniversitesi’nden, Yüksek Lisans derecesini (1984) Uluslararası İlişkiler alanında Chicago Üniversitesi’nden, lisans derecesini (1982) Siyaset Bilimi alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları: göç ve vatandaşlık çalışmaları, yeni otoriter rejimler, karşılaştırmalı milliyetçilikler, Türkiye’de siyasal ideolojiler, Türkiye’de erken yirminci yüzyıl liberal düşünürler, kadın ve İslam, Türkiye’de laiklik, bellek ve demokrasi.

 

Akademik web sayfası: http://myweb.sabanciuniv.edu/ayse/