Meral Açıkgöz

WHOLECOMM Proje Sorumlusu

Meral Açıkgöz 2006-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye ofisinde çeşitli pozisyonlarda çalışmış, Türkiye’nin göç politikalarının ve göçle ilgili yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. IOM Türkiye ofisinde en son Göçmen Entegrasyonu ve Sosyal Uyum biriminin program yöneticisi olarak çalışmıştır. Devlet makamlarıyla yakın çalıştığı IOM kariyerinde sırasıyla 2018 ve 2015 yıllarında kabul edilen Türkiye’nin ilk Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı ve Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planının oluşturulmasına destek olmuştur. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından 2013 yılında kabul edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun hazırlık çalışmalarında görev almıştır. Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen ve göçmen ve mültecilere bütüncül hizmet sağlayan belediye göçmen merkezlerinin kurulması, işletilmesi ve standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını belediyelerle yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirmiştir. 2020 yılı Eylül ve Temmuz 2021 tarihleri arasında göç alanında bağımsız uzman ve danışman olarak aralarında AB Türkiye Delegasyonu, GIZ, RESLOG projesi, Dünya Sağlık Örgütü, İtalyan düşünce kuruluşu CeSPI gibi kurumlarla çalışmıştır.

Meral Açıkgöz Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yapmıştır. 2019-2020 akademik yılında Fulbright kariyer ortası bursiyeri olarak ABD’de Minnesota Üniversitesi,Humphrey School of Public Affairs’de kamu politikası üzerine eğitim almıştır. 2021 güz döneminde Minnesota Üniversitesi’nde Evaluation Studies alanında doktora çalışmalarına başlamıştır. Açıkgöz Ağustos 2021 tarihi itibariyle de Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemelliyet Merkezinin de yer aldığı araştırma konsorsiyomuyla birlikte uygulanan ve 2020 Horizon Research and Innovation Programı tarafından fonlanan Wholecomm projesinde yarı zamanlı araştırmacı olarak yer almaktadır.