Raporlar

Sabancı Üniversitesi-KAGİDER: Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar
Göç ve çevre çalışmalarında toplumsal cinsiyet nerede? Türkiye’de sivil toplumdan örnekler
COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI İZLEME RAPORU
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEKANİZMALARI

Kitaplar

TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE'DE GÖÇ ARAŞTIRMALARI
Türkiye'de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı
Mor Sertifika Programı: On Yılın Hikâyesi