Edebiyatta “Queer”: Cinsel Yönelimlere İlişkin Edebiyat Okumaları / Nisan 2012

“Edebiyatta Queer: Cinsel Kimliklere, Yönelimlere ‹lişkin Edebiyat Okumaları” Nisan- Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleşti. 6 hafta süren eğitimler Sabancı Üniversitesi’nden Deniz Tarba Ceylan, Hülya Adak, Sibel Irzık ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Başak Demirhan tarafından verildi. Bu seride cinsiyet rolleri ve cinsellikle ilgili egemen değerlerin edebiyat yoluyla sorunsallaştırılma biçimlerini, edebiyatın   heteronormatif kalıpların dışında kalan çeşitli deneyimlere ifade yolları açma imkanlarını irdelemek amaçlandı. Programda; Shakespeare’in On İkinci Gece, Pierre Loti’nin Aziyade, Virginia Wolf’un Orlando, Mehmet Murat Somer’in Peygamber Cinayetleri, Perihan Mağden’in İki Genç Kızın Hikayesi ve Jeanette Winterson’un Tutku isimli eserleri incelendi.