Demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapmış olan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacı, akademisyen ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması ve paylaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktır. Gönderilen araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirilir. Ödül miktarı, ödüle layık görülen toplam araştırma sayısına bağlı olarak seçici kurul tarafından belirlenecektir.


 Başvuru Koşulları
●    Başvurular elektronik olarak sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir.
●    Önerilecek olan araştırma konusu Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı ve özgün olmalıdır.
●    Başvurunun dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
●    Araştırma önerisinde araştırmanın içeriği ve önemi, ulusal ve uluslararası akademik literatüre katkısı, kuramsal çerçevesi ile kullanılacak metodoloji açık ve kapsamlı bir şekilde sunulmalıdır. 
●    Araştırma önerisi, akademik yazın ve etik kurallarına uygunluğu, var olan literatüre katkısı ve özgünlüğü üzerinden değerlendirilecektir. 
●    Ödül ortak araştırma projelerine açıktır; ancak bir araştırmacı tek bir (bireysel veya ortak) araştırma önerisiyle başvurabilir. Birden fazla araştırmacı içeren bir proje ile başvuran kişi, diğer araştırmacı(lar)dan başvurunun uygunluğuna dair yazı almalıdır.
●    Geçmiş yıllarda başvuru yapmış olanlar, ödül veya teşvik ödülü almadıkları takdirde tekrar başvurabilirler. Ödül almış kişiler tekrar başvuramazlar.
●    Ödülün verilmesinden bir yıl sonra düzenlenecek çalıştayda ödül alan araştırmacılardan projelerinin çıktılarına dair sunum yapmaları beklenmektedir.
●    Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022’dir. Sonuçlar Aralık 2022’de düzenlenecek çalıştayda duyurulacaktır.


Başvuru Belgeleri
Değerlendirme süreci anonim olarak yürütüldüğü için öneri ve özet dosyaları, isim, soy ismi, kurum belirtilmeden kaydedilmeli ve gönderilmelidir. Başvuru 5 ayrı dosya (.doc veya .pdf) içermelidir:


1)    Araştırma önerisi: 12 punto ve çift satır aralıklı; isim/ soy ismi/ kurum içermeyen anonim dosya olarak sunulmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça hariç 10 sayfayı aşmamalı; dipnotlar ve kaynakça sayfa altına değil başvuru sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalıdır. 
2)    Başlık ve özet: En fazla 500 kelime; isim /soy ismi/ kurum içermeyen anonim dosya olarak sunulmalıdır.
3)    Özgeçmiş: Eğitim geçmişi ve yayınları da içerecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenen özgeçmişte başvuru sahibinin adı, soy ismi, (varsa) kurumu, telefon, yazışma ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri ile (varsa) sunulan araştırmaya başka kaynaklardan alınmış olan destek ve ödüller açıkça belirtilmelidir.
4)    Bütçe: Araştırmanın gerçekleştirilmesinde kullanılması planlanan bütçe taslağı kalemlere (seyahat, konaklama, deşifre, çeviri, vb) göre açıklanarak başvuruya eklenmelidir. 
5)    Referans mektubu: Başvuruyu destekleyecek iki adet referans mektubu, son başvuru tarihinden önce referansı yazan kişiler tarafından e-posta ile sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine başvuru sahibinin ismi açıkça belirtilerek iletilmelidir.