Toplumsal Cinsiyet ve Sanat, Film, Felsefe / 2015

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Dizisinin dördüncüsü Mart-NisanMayıs 2015’de üç bölüm halinde düzenlendi. “Felsefe ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı ilk bölüm bilim, insan hakları, ırk kesişimleri gibi kavramların toplumsal cinsiyet ile nasıl konumlandığını incelerken, “Sinema ve Toplumsal Cinsiyet” başlığını taşıyan ikinci bölümde filmlerde kadın ve erkek temsilleri üzerinden tartışılarak toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl kurgulandığına bakıldı. Son olarak, “Sanat ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı üçüncü bölümümde ise, toplumsal cinsiyet meselesine yapılan sanatsal müdahaleler tartışıldı. Tartışmaların moderatörlüğünü, ilk bölümde Gürol Irzık, Hülya Şimga ve Çiğdem Yazıcı; ikinci bölümde Feride Çiçekoğlu, Ruken Alp, Reyhan Tutumlu ve Sibel Irzık; üçüncü bölümde ise Ahu Antmen, Canan, İnci Eviner ve Rahmi Öğdül yürüttü.