SU Gender ACCTING proje ekibi olarak 15 ve 16 Şubat'ta gerçekleşen proje açılış toplantısına katıldık. ACCTING (Kapsayıcı Bir Yeşil Mutabakat ile Davranış Değişikliği Yolunda) önümüzdeki 3 yıl süre boyunca 34 ülkeden 12 kurumla dirsek teması halinde çalışacağımız bir proje. Projenin Turkiye'deki ilk etkinliği olarak 26 Mayis'ta araştırmalarımızı yoğunlaştırdığımız dört alanda (afetler, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği ve gıda değerleri) iki atölye gerçekleştirdik. ACCTING, iklim değişikliğinin ve iklim değişikliğine yönelik politikaların (yerel, ulusal, ulus ötesi düzeylerde) toplumsal eşitsizlikleri nasıl derinleştirdiğini ve yeniden ürettiğini (ana sorunlar ve aktörler) anlamayı ve ötekileştirilen grupların, özellikle de kadınların, gençlerin, Romanların, konar-göçerlerin, LGBTQI+ların önayak oldukları ilham verici örnekler ve uygulamaları derlemeyi ve böylelikle politika üretim süreçlerine destek olmayı hedefliyor. Her iki atölye de Türkiye'de bu alanlarda çalışan uzman, aktivist ve STK temsilcileriyle buluşup projeyi onlara tanıtmayı ve onların ilk etap için önerilerini almayı hedefledi. Birinci atölye afetler ve biyoçeşitlilik alanında; ikinci atölye de gıda güvenliği ve gıdaya ilişkin değerler alanında oldu. Projeye katılanlar arasında İstanbul Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler ile 350.org, Yeşil Düşünce Derneği, Yolda İnisiyatifi, Doğa Koruma Merkezi, ÇEKÜL Vakfı gibi çeşitli STK'lardan temsilciler ve bağımsız aktivistler ve girişimciler vardı. Atölyeler hem katılımcıların kendi çalışmalarını paylaştıkları hem de atölye konuları özelinde var olan sorunları ve oluşumları birlikte düşündükleri etkinlikler oldu. ACCTING kapsamında akademisyenler, kurum ve inisiyatiflerle buluşmaya devam edeceğiz. Daha fazla bilgi ve soru için accting.sugender@sabanciuniv.edu adresine yazabilirsiniz.