Yerli Bir Feminizme Doğru (2001) kitabına “Modern Kadınlar, Çatışan Talepler, Farklı Çözümler” bölümü ile katkı veren sosyolog Sevil Sümer, Karaköy Minerva Palas’ta “Toplumsal Cinsiyet, Kadın Hareketi ve Yurttaşlık: Bir AB Projesi“ başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir. Bergen Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde görevini sürdüren Sevil Sümer konuşmasında yurttaşlığın nasıl toplumsal cinsiyet kalıpları içine sokulduğunu, kadınların birer yurttaş ve aktivist olarak, eşitsizlik ve adaletsizlikleri etkilemek ve değiştirmek için nasıl bir rol oynadığını araştırdığı Avrupa Birliği projesinin çıktılarını ve bulgularını bizlerle paylaştı. 

2011