burcu

ACCTING Proje Sorumlusu

Burcu Borhan Türeli, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından yürütülen ACCTING (Kapsayıcı Bir Yeşil Mutabakat Yoluyla Davranışsal Değişikliği İlerletmek) projesinde çalışmaktadır. Lisans düzeyindeki çalışmalarını İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinde tamamladı. Fulbright bursuyla gittiği George Mason Üniversitesi'nde Disiplinlerarası Çalışmalar alanında yüksek lisans programına devam ederken yoğunlaşma alanı olarak Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını seçti. Eleştirel edebiyat kuramları ve feminist teoriler ışığında yazdığı “Viktorya Dönemi İngiliz Edebiyatında Cinsiyetlendirilmiş Anlatılar: Geç On Dokuz ve Erken Yirminci Yüzyıl İmparatorluk Odaklı Çocuk Edebiyatında Kimlik Oluşumu” adlı teziyle 2009 yılında yüksek lisans diplomasını aldı. 10 yılı aşkın süre ulusal ve uluslararası üniversitelerde eleştirel düşünme ve araştırma yöntem ve tekniklerinin odağa alındığı Akademik İngilizce dersleri verdi. Türkçe’den İngilizce’ye çocuk kitapları çevirileri yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde çocuk kitabı inceleme yazıları kaleme aldı. Eğitim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında yarı zamanlı ve gönüllü olarak çalıştı ve halen de sivil toplum alanında destek vermeye devam eder. İlgi alanları alternatif eğitim modelleri ve pedagojileri, kırsalda eğitim, kız çocuklarının eğitimi ve güçlendirilmesi, çocuk edebiyatı, çevre politikaları ve iklim krizidir.