Mor Sertifika Programı, lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesini sağlayarak eğitimde toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcılığın giderilmesine katkı sunmayı hedefleyen bir programdır. Bu kapsamda, Türkiye’nin farklı illerindeki lise öğretmenleriyle okullarda, sınıf ortamında, sınıf içi uygulamalarda ve öğretim materyallerinde toplumsal cinsiyet farkındalığı ve eşitliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülmüştür. 

Mor Sertifika Programı’nın amacı lise öğretmenleri ve öğrencileri arasında toplumsal cinsiyet farkındalığı kültürü oluşturarak, bu farkındalığın ders içi pratiklerine yansımasını sağlamak ve bu bağlamda eğitimde toplumsal cinsiyet farkındalığına ilişkin dönüşümler yaratmaktır. Mor Sertifika Programı kapsamında cinsiyet eşitliğine duyarlı sınıf içi materyal olarak geliştirilen Mor Dosyalar ve eğitim fakültesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve lise öğretmenleri için düzenlenen sertifika programları, hedefleri büyüterek yaygınlaşmamıza katkı sağlamaktadır.

Programın resmi web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Nazlı HazarNazlı Hazar

Mor Sertifika Program Koordinatörü