Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin örgün eğitimde yaygınlaştırılması hedefiyle bir yıla yayılmış birer haftalık eğitim programları düzenleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı destekleyici müfredat materyalleri hazırlayan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde şehir ziyaretleri yaparak yaygınlaştırma çalışmaları yürüten Mor Sertifika Programı, pandemi koşulları nedeniyle halihazırda pek çok çalışmasını çevrimiçi gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 17-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlediği çevrimiçi eğitim programına bir hafta boyunca öğretmen ve öğretmen adayları etkin bir şekilde katılım gösterdi. Programa katılımını kolaylaştırmak ve ekran yorgunluğunu azaltmak amacıyla program süresince çeşitli katılımcı ve sanat temelli çalışmalar da yürütüldü. Programı çevrimiçi düzenlemenin en önemli katkısı ise engelli katılımcıların erişiminin önemli derecede arttırılması ve özellikle evde bakım yükümlülükleri olduğu için daha önce programa başvurmamış kişilerin evden rahatlıkla programa katılabilmesi oldu. İnternet ve bilgisayar erişimi güç olan katılımcılara ise bu araçlara erişimle ilgili finansal destek sunuldu.

Kaynak: https://gazetesu.sabanciuniv.edu/toplum-ve-bilim/mor-sertifika-programi-yeni-katilimcilariyla-devam-ediyor