Zeynep Gülru Göker

SU Gender Direktörü

Zeynep Gülru Göker lisans derecesini Toplumsal ve Siyasal Bilimler alanında Sabancı Üniversitesi’nden (2003), doktora derecesini siyaset bilimi alanında, City University of New York Graduate Center’dan almıştır (2011). 2021’den bu yana Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Araştırma ve Uygulama ağırlıklı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2017-2021 yılları arasında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi SU Gender’a bağlı araştırmacı, 2012-2017 yılları arasında sırasıyla Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi (2012-2013) ve aynı üniversitenin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezlerinde (2013-2017) doktora sonrası araştırmacı olarak araştırmalar yürütmüş, siyaset bilimi bölümünde dersler vermiştir. Siyaset ve toplumsal cinsiyet, müzakereci ve katılımcı demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve bakım etiği alanlarında araştırmalar yapan ve dersler veren Zeynep Gülru Göker’in uluslararası ve ulusal akademik dergilerde bu konularda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen birçok araştırma projesinde yürütücü, eş-yürütücü ve araştırmacı olarak yer almaktadır.