Didem Danış

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, Göç Araştırmaları Derneği Üyesi

Didem Danış, yirmi yıla yakın bir süredir göç, kent ve demografi alanlarında çalışan bir sosyologtur. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi ve GAR-Göç Araştırmaları Derneği'nin kurucu başkanıdır. Doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Tezinde Iraklı transit göçmen ve mültecilerin İstanbul’daki sosyal ağları ile göç politikalarının etkileşimini inceledi. 2002-2003 yıllarında İsveç'teki Malmö Üniversitesinde misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Siyaset Bilimi ve Sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, Sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı. Başlıca araştırma konuları olan göç ve kentleşme alanında çok sayıda yayın yaptı. Avrupa ve Orta Doğu'da araştırma projelerinde yer aldı. Fransa’da ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Didem Danış’ın araştırma alanları arasında göç politikaları, göçmen ağları, ulusötesi bağlar ve göç süreçlerinde toplumsal cinsiyet ilişkileri bulunmaktadır. Ayrıca şehirler ve göçmenler arasındaki etkileşimler ve göçmen kabul mekanizmaları da çalıştığı konular arasında yer almaktadır.