bç

Mor Sertifika Programı Proje Uzmanı

Önceden Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde yüksek lisans öğrencisi ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nde araştırma asistanı olan Berfin Çiçek, Karşılaştırmalı Edebiyat lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde “Katliamın Anılarını Anlatmak: Dersim'in 38'inden Travma ve Tanıklık” başlıklı Onur teziyle tamamladı. Tezi Amsterdam University Press Conference Proceedings tarafından yayınlandı. “Modern İran Edebiyatında Direniş Politikası: Travma, Hafıza ve Öznelliğin Sınırları” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Edinburgh Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat doktora programına kabul edildi. Daha önceki sunumları ve çalışmaları Amerikan Karşılaştırmalı Edebiyat Derneği'nin 2021 Toplantısı, Turkologentag Avrupa Türk, Osmanlı ve Türkiye Çalışmaları Konvansiyonu, Pennsylvania Üniversitesi Liberal Sanatlar Topluluğu, New York Üniversitesi'nin yaratıcı yazarlık dergisi ve İngiliz Holokost Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen organizasyonlarda yer aldı. “Zihinsel Huzursuzluğun Metaforları: Modern İran Filmi ve Kurgusunda Öznellik ve Direniş” adlı makalesi  Monograf Dergisi'nde yayınlandı. Özellikle karşılaştırmalı modernizm ile Türk ve İran edebiyatları ile ilgilenmektedir. Ayrıca kendisi Ekim 2022'den beri Mor Sertifika Programı proje uzmanı olarak çalışmaktadır.