SU Gender Cinsiyet Eşitliği Programı (CEP) kapsamında üniversiteler başta olmak üzere her türlü kurumda toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmaları geliştirilmesine yönelik araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetleri yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaşması ve kurumsallaşması için ele alınması gereken başlıca konular arasında temsil, karar alma süreçleri, kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi, cinsel taciz ve toplumsal cinsiyet temelli diğer ayrımcılık ve şiddet türleri geliyor. Bu program kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kurumsal dönüşümü bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor, bir yandan kurumsal ihtiyaçlara yanıt verecek eşitlik mekanizmaları geliştirmeye bir yandan da toplumsal norm ve rolleri dönüştürmeye yönelik faaliyetler yürütüyoruz.