Zeynep Ceren Eren Benlisoy

WHOLECOMM Proje Sorumlusu

Dr. Eren Benlisoy Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Doktora çalışmasında Türkiye'de yaşanan kırsal dönüşüm sürecinin toplumsal cinsiyet dinamiği ile nasıl şekillendiğini araştırdı. Köylü-işçi kadınların, Batı Anadolu'da yer alan büyük ölçekli ve ihracat odaklı bir sera işletmesinde ücretli işgücüne dahil oluşlarını kadınların kendi çalışma pratikleri ve deneyimleri temelinde inceledi. Halihazırda Kadir Has Üniversitesi'nde UKRI GCRF Gender, Justice and Security Hub'a bağlı olarak doktora sonrası araştırmacı olarak ve Sabancı Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi tarafından yürütülen WHOLECOMM projesinde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Çalışmaları eleştirel ve feminist teoriler ışığında emek göçünün toplumsal cinsiyet dinamiklerine, küçük ve orta ölçekli şehirlerde göçmen ve mültecilerin deneyimlerine ve Türkiye'de zorunlu göç ve yerinden edilme süreçlerine odaklanmaktadır. İlgi alanları toplumsal cinsiyet, tarım-gıda ilişkileri, kırsal dönüşüm, göç, kadın emeği, etnografi ve neoliberal politikalardır.