Hakkımızda

Nasıl başladık?

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) resmen 2015 yılında kurulmuş olsa da, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari çalışanları olarak toplumsal cinsiyet üzerine çalışmaya, farkındalık yaratmaya, kendimizi eğitmeye, birbirimizden güç almaya ve öğrenmeye başlamamızın tarihi 2006’ya kadar uzanıyor. 

 

2006-2007 akademik yılı toplumsal cinsiyet çalışmalarının Sabancı Üniversitesi’nde kök salmaya başladığı bir dönüm noktasıydı. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari kadrodan bir grup gönüllü 2006 yılında bir araya gelerek, üniversitede cinsel tacizin önlenmesi için neler yapılabileceğini ve dünya üniversitelerindeki uygulamaları aylarca araştırıp tartıştıktan sonra Sabancı Üniversitesi Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi’ni yazdık. 2007 yılında uygulamaya konan bu yönerge, Türkiye’deki üniversiteler açısından da tarihi bir adım teşkil ediyordu. 2006-2007 yılında ilk tohumları atılan bir başka heyecan verici çalışma, Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP) çerçevesinde farklı illerden lise öğretmenleriyle yürütülecek olan Mor Sertifika Programı idi. Her iki çalışma da kurucu Rektörümüz Tosun Terzioğlu’nun cesaretlendirici desteği ve üniversitenin farklı fakülte ve birimlerinden gönüllülerin hevesli katılımıyla hayata geçti. 

 

10 yıl önce atılan bu tohumlar, dalları gün geçtikçe büyüyen ve çeşitlenen bir ağaca evrildi. Mor Sertifika ve cinsel tacizi önleme çalışmalarıyla bir araya gelen bizler 2010’da Gender Forum’u kurduk. 2015’te Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Mükemmeliyet Merkezi olarak tanındık, 2016 yılında ise YÖK tarafından verilen Uygulama ve Araştırma Merkezi (UYGAR) statüsü kazandık. Artık yolumuza SU Gender olarak devam ediyoruz. 

 

Neler yapıyoruz?

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteğiyle başlayan ve 2007 yılından itibaren Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürdürdüğümüz, 17 ilden 3000’den fazla lise öğretmenine ulaşmamızı; birçok lise ve ilkokul öğretmeninin yanı sıra eğitim fakültesi öğrencisinin de toplumsal cinsiyet odaklı yoğun ve bütüncül bir eğitim almasını mümkün kılan Mor Sertifika Programı, yeni çalışmaları bünyesine katarak büyümeye, yaygınlaşmaya ve bize yeni ufuklar açmaya devam ediyor.

 

2014 yılından beri yürüttüğümüz Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri, yaşadığımız şehre, ilçeye, mahalleye toplumsal cinsiyet ve hafıza gözünden bakmamıza ve “saklı” kalan çok sayıda hikayeyi keşfe çıkmamıza vesile oluyor. Gönüllü gençlerin gözünden ve sözünden aktarılan kadın ve LGBTİ hikayeleriyle şehrin sokaklarını yeniden adımlarken, geçmiş, bugün ve gelecek arasında yeni köprüler kuruyoruz.

 

2010 yılından beri Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile ortak olarak düzenlediğimiz Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü ve 2017'den beri düzenlediğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, her yıl toplumsal cinsiyet odaklı çalışan genç araştırmacıları buluşturuyor, yeni kapılar aralıyor.

 

Her yıl, akademide toplumsal cinsiyetten kadın fotoğrafçılara, barış çalışmalarından edebiyata, farklı konular ekseninde düzenlediğimiz uluslararası konferanslar, farklı coğrafyalardan ve disiplinlerden akademisyen, araştırmacı ve aktivisti buluşturarak hem deneyim paylaşımı ve işbirliklerine, hem de oluşturulan yeni ortaklıklarla güçlenmeye vesile oluyor.

 

Tuzla ve Karaköy'de düzenlediğimiz panel, söyleşi, forum, yetişkin eğitimi gibi diğer etkinlikler ise bir yandan akademisyen ve öğrenciler için dinamik tartışma ve paylaşım alanları yaratırken bir yandan da akademik araştırmaların üniversite dışına taşınmasını ve daha geniş bir kitleyle buluşmasını sağlıyor.  

 

Hangi ilkeleri benimsiyoruz?


• Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, etnik köken, sınıf, inanç temelli her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek;

• Çoğulculuğu, yaratıcılığı, eşitliği ve dayanışmayı destekleyen tartışma ve paylaşım ortamları yaratmak;

• Kolektif, şeffaf, katılımcı, çok sesli ve açık iletişime dayalı bir çalışma ve karar alma anlayışını esas almak;

• Akademik bilgiyi herkese açık kılmak; akademi, sivil toplum, sanat, siyaset ve gündelik hayat arasındaki bilgi akışını ve etkileşimi güçlendirmek. 

 

Bir aradayken bize ne iyi geliyor?

 • Samimi, güvenli, yaratıcı bir ortamda çalışmak;
 • Paylaşımlara ve deneyimlere önem vermek;
 • Birlikte hareket ederken feminist ilkeleri ve dayanışmayı esas almak;
 • Kendi yaptığımız işlerin değerini bilmek, sahiplenmek ve benzer çalışmalar için önayak olmasını sağlamak;
 • Çalışma arkadaşlarımızı önemsemek; takım çalışmasını beslemek;
 • Birlikte eğlenmek ve zorluklara karşı pes etmeden birlikte direnç göstermek;
 • Ezber bozmak, fark yaratmak, temas etmek, insanlara dokunabildiğini görmek.

 

SU Gender olarak farkımızı nerede görüyoruz?

 

 • Akademik alandaki çalışmalarla sınırlı kalmadan farklı alanlara değen çalışmalar yürütmek;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yapılan başka çalışmaları önemsemek ve duyulması için alan açmak, sesimizi farklı seslerle çoğaltmak;
 • Mor Sertifika Programı, Cins Adımlar, Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü gibi alanlarında etki yaratan ve benzer çalışmalara öncülük eden işler üretmek;
 • Üniversite içinde akademisyenler, çalışanlar ve öğrencileri bir araya getirecek platformlar oluşturmak; 
 • Üniversite dışında farklı kesimlerden ve görüşlerden birçok insana ulaşmak;
 • Düzenlediğimiz uluslararası buluşmalar yoluyla akademik bilginin erişilebilirliğine katkıda bulunmak;
 • Konuşulması zor ya da riskli konuları konuşmak için tartışma alanları yaratmak;
 • Kalıplara bağlı kalmadan yaratıcı buluşma, çalışma formatları üretmek;
 • Birbirimizin ilgi alanlarını beslemek, teşvik etmek, çalışmak ve verimli üretim süreçleri ortaya çıkarmak.

 

Teşekkürler...

 

SU Gender, yeni pencereler açmaya, çok kıymetli paylaşımları mümkün kılmaya devam edebiliyorsa, bunun arkasında bu ağacı her gün sulayanlar, emekleriyle besleyenler var. Bir araya geldiğimiz ilk günden bu yana, üniversite içinden ve dışından çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci, çeşitli programların parçası olarak bilgilerini ve deneyimlerini paylaştılar. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri, Rektör ve Dekanlarının bize inanması, üniversitenin tüm idari birimlerinin aktif destek vermesi, aramıza katılan herkesin büyük bir heyecan ve yaratıcı enerjiyle SU Gender’a hayat vermesi ve dinleyici, konuşmacı, tartışmacı, eğitmen, öğrenci, hikaye anlatıcısı, fon destekçisi, bütçe yöneticisi, fotoğrafçı, asistan, gönüllü ve danışma kurulu üyesi olarak çalışmalarımıza katılan her bir bireyin bu alana kattıkları sayesinde birlikte yol almaya devam ediyoruz.

 

SU Gender olarak, “feminist merak”ı, farkındalığı ve dayanışmayı çoğaltmayı, köklerimizi güçlendirerek yüzümüzü heyecanla ve umutla geleceğe dönmeyi kararlılıkla sürdürebiliyorsak, bunu aldığımız bunca desteğe ve bizimle birlikte yürüyen her bir katılımcıya borçluyuz. 

 

Bizler kimiz?

 

Gender Forum / SU Gender Direktörü: Sibel Irzık (2010-2016), Ayşe Gül Altınay (2016-2019), Hülya Adak (2019-)

Gender Forum / SU Gender Koordinatörü: Ayşe Yüksel (2011-2016), Begüm Acar (2016-)

Uzman Araştırmacı: Zeynep Gülru Göker (2017-), Kristen Sarah Biehl (2018-)

Eğitim Koordinatörü: Emirhan Deniz Çelebi (2018-)

 

Mor Sertifika Programı

Koordinatör: Ayşe Yüksel (2008-2011), Olcay Özer (2012- 2015), Ayşegül Taşıtman (2016-2018), Ceyda Karadaş (2018-)

Asistan: Olcay Özer (2009-2011), Armanc Yıldız (2014-2015), Betül Sarı (2016-2018), Emine Ebru Çitil (2018-2019), Nazlı Hazar (2019-), İlayda Ece Ova (2019-)

 

Cins Adımlar Programı

Koordinatör: Dilara Çalışkan (2014-2016), Sema Semih (2016-)

Proje Sorumlusu: Selen Çatalyürekli (2018-2019), İlayda Ece Ova (2018-2019)

 

Dönüştürücü Aktivizm Programı

Koordinatör: Sema Semih (2017-), Özge Ertem (2020-)

Proje Sorumlusu:Berfu Serçe (2020)

 

Cinsiyet Eşitliği Programı

GEARING-Roles, AB Ufuk 2020 Projesi

Koordinatör/Yürütücü: Ayşe Gül Altınay, Zeynep Gülru Göker

Proje Sorumlusu: İlayda Ece Ova

 

Yönetim Kurulu Üyeleri (2020-2021)

Aslı İkizoğlu Erensü, Aslıhan Muazzez Ünsal, Ayşecan Terzioğlu, Ayşe Gül Altınay, Hülya Adak

Danışma Kurulu Üyeleri (2020-2021)

Ayşe Kadıoğlu, Ayşe Öncü, Didem Danış, Güler Sabancı, Haluk Bal, Nevgül Bilsel Safkan, Zehra Sayers

Danışma Kurulu Üyeleri (2016-2019) 

Andrea Petö, Betül Kacar, Bilge Demirköz, Cynthia Cockburn, Cynthia Enloe, Deniz Kandiyoti, Fatmagül Berktay, İpek Gürkaynak, Karin Karakaşlı, Kenan Çayır, Meral Akkent, Mert Fırat, Nadje Al-Ali, Nazlı Ümit Boyner, Nebahat Akkoç, Nihat Berker, Richa Nagar, Sanem Oktar, Serpil Sancar, Yeşim Arat, Zerrin Koyunsağa 

 

Gönüllüler

Aslı İkizoğlu, Aslıhan Muazzez Ünsal, Alev Topuzoğlu, Annedith Schneider, Arzu Bolgül, Ayşe Betül Çelik, Ayşe Kadıoğlu, Ayşe Öncü, Ayten Sönmez, Cenk Özbay, Deniz Tarba Ceylan, Dicle Koğacıoğlu, Emine Süphan Bakkal, Gülayşe Koçak, Huriye Arıkan, Işık Özel, İlker Birbil, Meral Güçeri, Nakiye Boyacıgiller, Reyhan Tutumlu, Ruken Alp, Selen Erdoğan, Serap Özer, Sibel Irzık, Şirin Tekinay, Tara Hopkins, Tuğba Yıldırım, Tülay Artan, Zehra Sayers, Zeynep İskenderoğlu

 

SU Gender Asistanları (2010-2019)

Bürge Abiral, Özgül Akıncı, Ceren Aydın, Derya Aydın, İrem Az, Veli Başyiğit, Elif Binici, Ece Başay, Pınar Budan, Servet Büyükkuşoğlu, Bade Nur Çayır, Doğu Durgun, Yasemin Belkıs Duru, Pınar Ensari, Dilan Eren, Selen Erdoğan, Hilal Gül, Pınar Gümüş, Serkan İlaslaner, Şeyda Şükran İşler, Fulya Kama, Erdem Kayserilioğlu, Münevver Kınalı, Ediz Kömüryakan, Alihan Köse, Elif Kurtuluş, Ebrar Nefes, Özge Olcay, Derya Özkaya, Naz İlayÖzbay, Lara Güney Özlen, Marhabo Saparova, Betül Sarı, Zulal Sunaçoğlu, Ayşe Şanlı, Gamze Tosun, Nihan Türegün, Ercan Usta, Sinan Usta, Ezgi Uzun, Melis Üstün, Ece Yenmez, Burcu Yoleri, Ayşe Şanlı, Bade Çayır, Cemre Zekiroğlu, Ebrar Nefes, Gizem Damla Cakmak Eres, İpek Tabur, Janine Rich, Laura Elise Neumann, Naz İlay Özbay, Nazlı Hazar, Reşat Şaban, Serhat Kaçan, Tuğba Yavuz, Zeynep Özgül

SU Gender Asistanları (2019-2020)

Aslı Aygüneş, Fulya Kama, Oğuz Can Ok, Yusuf Traşçı, Elif Erol, Ogün Demirci, Kayra Ezgi Topkara, Ayşe Ceren Ulusoy, Berfin Çiçek, Enis Demirer

 

İşbirliği Yapılan Kurumlar

 

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Columbia Global Centers | Istanbul, Columbia University Center For the Study of Social Difference, Depo İstanbul, Eğitim Reformu Girişimi, Göç Araştırmaları Derneği (GAR), İçişleri Bakanlığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ve Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA), İstanbul Kadın Müzesi, KAMER Vakfı, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), Milli Eğitim Bakanlığı, New York University Hemispheric Institute, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)